Co Vám nabízíme?

. . .


Sport managment

Výrobu a realizaci všech druhů tiskovin

Dárkové předměty/tzv. 3D reklama

Realizaci prezentačních, společenských a jiných akcí na klíč

Vypracování souhrnné komunikační koncepce zahrnující kreativitu, strategii, harmonogram a finanční plán.

Analýzu reklamního trhu, konkurence a účinnost reklamy.

Volbu medií a tvorbu media-plánu

Nákup medií

Výrobu rozhlasových a televizních spotů

Vypracování návrhů na sales promotion, direct marketing, public relation a zajištění těchto služeb.

. . . 
Copyright · 2006 · Green Marketing s.r.o.