Jak pracujeme?

. . .


Struktura zadání klienta agentuře

1. Proč chceme novou reklamu ?

Důvod, pro který se připravuje zadání - uvedení nového výrobku na trh, znovuuvedení na trh, vytvoření nové tématické kampaně. Popis všech překážek, které je třeba překonat.

2. S kým komunikujeme ?

Popis cílové skupiny - kupující, spotřebitelé. Tento bod by měl obsahovat jak popis sociodemografický, tak psychografický, nákupní zvyklosti.

3. Jaký efekt by mělo mít reklamní sdělení na konečného spotřebitele ?

Vyjádření reklamních cílů v rámci nákupních zvyklostí konečného spotřebitele. Např. zajistit trial-purchase, udržet či zvýšit podíl na trhu, vytvořit jiné spotřební zvyklosti.

4. Pozice výrobku na trhu

Shrnutí pozice výrobku na trhu v porovnání s konkurenčními výrobky.

5. Jaký je jedinečný prodejní argument, slib ?

Mělo by se jednat o verzi BPS - tzn. Argument, který odlišuje náš výrobek od výrobků konkurenčních.

6. Proč by nám měl spotřebitel věřit ?

Podpůrný argument - např. přihlášení slavné osobnosti k našemu výrobku, garance, zkušební procesy atd.

7. Jaké jsou tvůrčí omezení ?

Např. použití hudebního či grafického motivu z předchozí kampaně atd.

8. Jaká jsou jiná omezení ?

Jaké médium by mělo být zvoleno. V případě televizní či rozhlasové kampaně - požadavek na délku spotů a další. Rozpočet Načasování

9. Schválení

Potvrzení zadání všemi odpovědnými osobami.

. . . 
Copyright · 2006 · Green Marketing s.r.o.