Green Marketing s.r.o

. . .

Green Marketing je seskupení špičkových expertů na marketingové komunikace a reklamu ve všech oblastech činnosti - tvůrčí, obchodní i mediální.

. . .

Green Marketing reaguje na vývoj marketingových a reklamních služeb ve světě, který směřuje k přímočarému, pružnému, rychlému a efektivnímu řešení reklamních a komunikačních úkolů. Základem spolupráce je přesné zadání cílů marketingové strategie klientem bez zapojování zbytečných mezičlánků. Následuje rychlé uchopení klientovy strategie ze strany
Green Marketing
a účinné přeložení do konceptu komunikační strategie v tvůrčí i mediální rovině.


 
Copyright · 2006 · Green Marketing s.r.o.